null

MILJÖARBETE.

Umeå Van Service miljöpolicy

På Umeå Van Service tar vi miljöarbetet med stort allvar. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det innebär att vi fokuserar på de områden där miljöaspekten är betydande och där problem kan uppstå och minskar risker och problem genom konkreta mål och handlingsplaner. Som ram för miljöarbetet har vi vår miljöpolicy. Vi har också ett internt kvalitetsledningssystem för att parallellt med miljöfrågorna ha ett tydligt kundfokus och ständigt förbättra oss internt.

Hanterar avfallet

För oss är det viktigt att hantera avfallet från vår verksamhet på ett säkert sätt eftersom en hel del avfall från fordonen är miljö- och hälsofarligt. Några exempel är spillolja, uttjänta batterier och glykol. Alla vätskor hanteras i slutna system vilket minimerar risken för att det släpps ut i mark eller vatten. Den slutna hanteringen gör också att vi som jobbar här får en säkrare arbetsmiljö.

Kemikalier är en annan viktig fråga. Vi följer efter produktvalsprincipen, det vill säga att vi byter kontinuerligt ut farliga kemikalier mot bättre kemikalier när det är möjligt.

Vad kan du göra?

I dag hör vi dagligen på nyheterna om klimatförändringarna och många funderar över vad de kan göra för att minska sina koldioxidutsläpp. När det gäller din bil så finns det mycket du kan göra och vi kan hjälpa dig på flera sätt.

Service
Genom att serva din bil enligt servicehandbokens rekommendationer minskas utsläppen eftersom bilen går bättre då. Allt som får bilen att rulla bättre gör att den drar mindre bränsle och minskar utsläppen.

Däck

Se till att ha rätt däcktryck på din bil genom att kontrollera det några gånger per år. Ett för lågt däcktryck orsakar både skada på däcken och gör också att bilen rullar sämre. Hos oss kan du också välja däck som är fria från HA-oljor och få rådgivning om vilka däck som får din bil att rulla så lätt som möjligt.

Motorvärmare/tillsatsvärmare

Genom att undvika kallstarter minskar du utsläppen från bilen under de första fem kilometerna. Hos oss får du hjälp att installera tillsatsvärmare till din bil så att du kan värma den oavsett var du är.

Lastvikt och luftmotstånd på fordonet
Tänk på vad du har i bilen! En tyngre bil drar mer så ta bort det som är onödigt. Använd gärna takräcken och takbox vid behov men ta bort dem då de inte behövs.

Sparsam körning
Lär dig hur du kör din bil så att den drar mindre bränsle.

Föra bränslejournal
Håll koll på bränsleförbrukningen så att du ser om den förändras. En ökning kan bero på att det är något fel på bilen.

Bränslesnålare modell och förnyelsebart drivmedel.
När du byter bil sparar både du och miljön på att välja en bränslesnålare bil eller en bil som går med förnyelsebart drivmedel.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om hur vi jobbar med miljöfrågorna på Umeå Van Service kan du kontakta Christer Bergman, telefonnummer 090-70 65 23. Du kan också kontakta honom via e-post.
null

Kontakta oss

Umeå Van Service AB
Rälsvägen 8
901 32 Umeå

Telefon: 090-12 04 20
Fax: 090-12 20 02
null
Denna hemsida använder cookies för att ge dig
bästa möjliga användarupplevelse. Läs mer om
cookies
.